What is M-Powered?

M-Powered Thailand เป็นพอร์ทัลที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงแรงงาน, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการได้รับการจ้างงานที่ดีในศตวรรษที่ 21 เป็น market place ที่ผู้ประกอบการเยาวชนสามารถโปรโมทสินค้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับพี่เลี้ยงอาสาสมัครในการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา

สิ่งนี้จะช่วยเป็นกำลังหนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อเกื้อกูลชุมชนที่เขาอาศัยอยู่

Our Advocacy
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ - image
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
Asylum Access - image
Asylum Access
รับสมัคร Policy Advocacy Volunteer
สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ  Always Reading Caravan Association (ARC) - image
สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association (ARC)
รับสมัคร เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  - image
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  - image
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ขยายกำหนดเวลาการรับสมัคร แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ข่าวสารและบทความ

 ปลัดแรงงาน ‘มอบรางวัล’ เยาวชนไทยคว้าเหรียญ World Skills Abu Dhabi 2017

 

ปลัดแรงงาน มอบรางวัลเยาวชนไทยคว้า 1 เหรียญเงิน 12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม

... Read more »

ปลัดแรงงาน เน้นย้ำ แรงงาน 4.0 ต้องทำงานด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดคว

... Read more »

  ก.แรงงาน ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมอาสาประชารัฐเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ

... Read more »