What is M-Powered?

M-Powered Thailand เป็นพอร์ทัลที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงแรงงาน หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการได้รับการจ้างงานที่ดีในศตวรรษที่ 21 เป็น market place ที่ผู้ประกอบการเยาวชนสามารถโปรโมทสินค้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับพี่เลี้ยงอาสาสมัครในการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา

สิ่งนี้จะช่วยเป็นกำลังหนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อเกื้อกูลชุมชนที่เขาอาศัยอยู่

Our Advocacy
Digital Thailand - image
Digital Thailand
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
DIGITAL LITERACY - image
DIGITAL LITERACY
DIGITAL LITERACY - THAILAND Project
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน - image
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
Asia Social Innovation Award (ASIA)  - image
Asia Social Innovation Award (ASIA)
การประกวด Asia Social Innovation Award (ASIA)
คำทำนายดวงชะตา ประจำปักษ์หลัง 16-30 กันยายน 2560  - image
คำทำนายดวงชะตา ประจำปักษ์หลัง 16-30 กันยายน 2560
ทำนายดวงชะตา โดย อาจารย์การะเกต์
"ราศีเมษ Aries" ประจำปักษ์หลังกันยายน 2560
ทำนายดวงชะตา โดย อาจารย์การะเกต์
ข่าวสารและบทความ

วันที่ 18 กันยายน 2560 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนเล

... Read more »

ก.แรงงาน มุ่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เตรียมพร้อมบุคลากรให้มีทักษะที่ หลากหลาย หรือ Multi-Tasking Skill สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีศักยภาพสูง เพื่อ

... Read more »

ก.แรงงาน ประชุมวิชาการปฏิรูประบบบำนาญของไทย หารือหน่วยงานเกี่ยวข้องบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีกฎหมายรองรับ มีองค์กรระดับชาติดูแล เปิดโอกาสให้สามารถโอนส

... Read more »