What is M-Powered?

M-Powered Thailand เป็นพอร์ทัลที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงแรงงาน หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการได้รับการจ้างงานที่ดีในศตวรรษที่ 21 เป็น market place ที่ผู้ประกอบการเยาวชนสามารถโปรโมทสินค้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับพี่เลี้ยงอาสาสมัครในการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา

สิ่งนี้จะช่วยเป็นกำลังหนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อเกื้อกูลชุมชนที่เขาอาศัยอยู่

ข่าวสารและบทความ
ก.แรงงาน จับมือ โตโยต้า ผลิตช่างป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์สู่ไทยแลนด์ 4.0

ที่ กผป.48.9/ม.ค./60

ก.แรงงาน จับมือ โตโยต้า ผลิตช่างป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์สู่ไทยแลนด์ 4.0

ก.แรงงาน จับมือ โตโยต้า ลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำล

... Read more »
สัตยา นาเดลลา ซีอีโอ ไมโครซอฟท์ ยืนยัน พร้อมสนับสนุนนักพัฒนาในประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
นายสัตยา นาเดลลา ซีอีโอ ไมโครซอฟท์ กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักพัฒนารวมกว่า 1,000 คนในงาน Thailand Developer Day ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการเยือนประเทศไทย ... Read more »