แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในสายงาน สำหรับเยาวชนคนทำงาน และผู้ประกอบการยุคใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล ได้อย่างมีคุณภาพ

Browse all courses
eLearning partners